Những ảnh hưởng tai hại của ánh sáng xanh đến giấc ngủ và trẻ em

Không dễ dàng để khiến trẻ em không xem TV hoặc sử dụng thiết bị điện tử 2 giờ trước khi ngủ. Ngay cả đổi với những người trưởng thành, khi việc sử dụng thiết bị điện tử trên giường đã trở thành thói quen, thật khó để thay đổi thói quen này. Tuy nhiên có những lý do rất thuyết phục để bạn cố gắng thực hiện điều này.