Chế độ dinh dưỡng cho người tập thể hình
Ảnh dinh dưỡng cho người tập thể hình

Khi tập thể hình, cần đi kèm với một chế độ dinh dưỡng hợp lý và đặc thù. Chơi thể thao khiến cơ thể tiêu hao một lượng lớn calo, vì vậy cần cung cấp đủ năng lượng và vi chất để phát triển đáp ứng nhu cầu vận động và trao đổi chất của cơ thể.