Bốn nguyên tắc ăn uống giúp sống lâu sống khoẻ
Thực phẩm

Bốn nguyên tắc ăn uống luôn luôn ghi nhớ là: có thô có tinh, không ngọt không mặn, có thể ăn từ 3 đến 5 bữa ăn mỗi ngày nhưng mỗi bữa không ăn quá 8 phần no.