Nghệ thuật đưa ra lời hứa hẹn – Bí kíp giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái
Lời hứa

Khi ai đó nhờ bạn giúp đỡ một việc gì và cần làm ngay tại thời điểm ấy, bạn dễ dàng đưa ra quyết định giúp đỡ hay khéo léo từ chối vì bạn có việc khác cần được ưu tiên giải quyết trước. Tuy nhiên nếu bạn được nhờ vả giúp đỡ vào tuần tới hoặc tháng tới, quyết định đưa ra sẽ khó khăn hơn nhiều.