Nghệ thuật xử lý khi cho người khác vay tiền và bị quên lãng

Khi một người bạn của bạn hỏi vay một khoản tiền. Bạn đã nhiệt tình cho vay nhưng đã nhiều tháng trôi qua, bạn của bạn không hề nhắc đến khoản tiền ấy. Nếu bạn không xử lý một cách khéo léo, mối quan hệ giữa 2 người có thể bị phá hỏng.